Liczba odwiedzin strony: 24955 Osób na stronie: 1
 

Cichoszewski Piotr, notariusz. Kancelaria
notarialna

 
 
Cichoszewski Piotr, notariusz. Kancelaria
notarialna
 
Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 178 poz. 1835 - Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje: § 1.  Podmiotami uprawnionymi do wywozu do krajów...
Monitor Polski 1997 Nr 36 poz. 342 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 marca 1997 r. o nadaniu orderu. (M.P. z dnia 23 czerwca 1997 r.) Rej. 56/97 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej odznaczony zastaje KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU...